CAMİ TASARIMI FİKİR YARIŞMASI

Camiler, gerek toplumsal hayatın içindeki yerleri, gerekse kutsal ve mistik sembol niteliği taşımaları açısından çok önemli yapı türlerindendir.

Zengin İslam mimarlık geleneğinde camiler, ibadethanenin sosyal hayatın merkezinde yer almasını sağlayacak donatılar, farklı işlevlerle birlikte ele alınmış, ulaşım, iklim, topografya, malzeme, insan ölçeği önemle gözetilmiş, inşaa edilen mekânın strüktür, sembolizm ve oran meseleleri ele alınmış, taş, tuğla, ahşap ve benzer malzemeler kullanılarak oluşturulan strüktürel elemanların tezyiniliği yanında çeşitli satıh düzenleme imkanları, bezeme, hat kullanımı, tabii, suni aydınlatma ile zenginleştirilerek caminin sosyal ve dini ruhunu yansıtan pek çok ibadethane mekanı oluşturulmuştur.

Ülkemiz cami mimarisinde çok zengin bir tarihi birikime sahip olmasına karşın günümüzde, eskinin çoğunlukla başarısız taklidinden veya kimliksiz tasarımlardan  öteye geçilemeyip beklentiler karşılanamamıştır. Bu nedenle, önerilecek camiler bir yönüyle geleneksel tecrübeyi içselleştiren, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, aynı zamanda günümüzün  imkânlarını da kullanan bir tasarım yaklaşımı ile ele alınabilir.

Yarışmanın amacı İslam dinin ibadethane mekanı olan camilerin, çeşitli yan işlevler ile desteklenmiş bir odak olmasına yönelik  fikirlerin paylaşımının sağlanmasıdır.

Yarışmaya mimarlar katılabilecektir. Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması durumunda ekip başının mimar olması şartıyla, ilgili meslek gruplarından (şehir planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, mühendislik, ilahiyat, sosyoloji, mimarlık tarihi, sanat tarihi vb.) bir ekip oluşturulabilir. 

Konunun niteliğine bağlı olarak diğer meslek gruplarından (iç mimarlık, peyzaj, mühendislik vb.) danışmanlık hizmeti alınabilir.

Belirtilen hedef ve beklentiler doğrultusunda; Yarışmaya katılmak isteyenler projenin son teslim tarihi olan 10 Nisan 2019 tarihine kadar yarışmaya katılım için gerekli olan bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilecektir.

Daha detaylı bilgi için lütfen şartname ve yarışma takvimini inceleyiniz.


BAŞVURU

Yarışmaya katılmak isteyenler projenin son teslim tarihi olan 10 Nisan 2019 tarihine kadar yarışmaya katılım için gerekli olan bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilecektir.

Yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri ve şartname bedelini dekontta rumuz belirterek yatırmaları gerekmektedir. Başvurular posta / kargo yolu ile de yapılabilir. Ancak başvuruların şartnamede belirtilen tarih ve saati geçmemesi gerekmektedir. Ekip adına, ekip başının bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.

Yarışmacılara aşağıdaki linkte şartname, ihtiyaç programı (EK-1), arsa bilgileri (EK-2) ve jüri notları (EK-3), imzalanmak üzere, yarışmaya katılacakların şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini gösteren imzalı belge (EK-4) ile projelerinin yarışma sonrasında idarece yapılabilecek kitap, e-kitap vb. dokümantasyon çalışmalarında kullanılmasına muvafakat verdiklerine dair belge (EK-5) yer almaktadır.

Daha detaylı bilgi için lütfen şartname ve yarışma takvimini inceleyiniz.

ŞARTNAMEEK-1 KATILIM TUTANAĞI

EK-2 MUVAFAKATNAME
EK-3   12 İL'E AİT VERİLERİ GÖSTEREN TABLO

EK-3A BALIKESİR

EK-3B DİYARBAKIR

EK-3C EDİRNE

EK-3D ERZURUMEK-3E GAZİANTEP

EK-3F HATAY

EK-3G KAYSERİ

EK-3H KONYAEK-3I MUĞLA

EK-3J NEVŞEHİR

EK-3K RİZE

EK-3L TOKAT

YARIŞMA TAKVİMİ


Yarışmanın İlanı

28 Aralık 2018

Sorular için Son Gün

27 Ocak 2019

Cevapların İlanı

12 Şubat 2019

Proje Son Teslim Tarihi

10 Nisan 2019

Jüri Toplanma Tarihi

18 Nisan 2019

Sonuçların Açıklanma Tarihi

03 Mayıs 2019

Kolokyum ve Sergi Tarihi

www.camitasarimi.com web adresinde ilan edilecektir.

200 Kişilik Cami İçin

Birincilik Ödülü

 90.000 TL

İkincilik Ödülü 

70.000 TL

Üçüncülük Ödülü

50.000 TL

3 Adet Mansiyon

25.000 TL

1000 Kişilik Cami İçin

Birincilik Ödülü

110.000 TL

İkincilik Ödülü

80.000 TL

Üçüncülük Ödülü

60.000 TL

3 Adet Mansiyon

35.000 TL

*Her iki kategori için 2’şer adet 20.000 tl değerinde satınalma ödülü verilecektir

Yarışmacılar, 27 OCAK 2019 günü saat 17.00’ye kadar yarışmaya ait soruları info@camitasarimi.com  eposta adresine ileteceklerdir.

TÜM SORU VE CEVAPLARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SONUÇLAR

Sonuçlar 03 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacaktır.

1.lik Ödülü


2.lik Ödülü

99 Sıra No’lu Proje Sahibi(Rumuz: 31485)

Abdurrahman ÇEKİM (Mimar, YTÜ)
Sevilay Uğur ÇEKİM (Mimar)
Çağla MAKARA (Mimar)
Behlül KIRYOLCU (Mimar)
Tuğçe Nur KOYUNCU (Mimar)

Yardımcılar
Karla MADRİGAL (Mimar)
İrem CİHANOĞLU (Mimar)
Sevinç ORTABURUN (Mimar)

147 Sıra No’lu Proje Sahibi(Rumuz: 57349)

Burak PELENK (Mimar, YTÜ)

Yardımcılar
Eda YAZKURT PELENK (Mimar)
Damla İÇYER (Mimar)
Meltem ÇINAR (Öğrenci)
Hudayberdi MERETGELDİYEV (Öğrenci)
Müjgan Kıymet YEPREM (Öğrenci)
Ahmet Faruk BAYRAK (Öğrenci)


3.lük Ödülü

140 Sıra No’lu Proje Sahibi(Rumuz: 51379)

Serkan EKSİLMEZ (Y.Mimar, Bozok Üni)

Yardımcılar
Aslınur BALİ (Mimar)
Gülümser ÖZDEMİR (Öğrenci)
Seyit AKKUZU (Öğrenci)

Mansiyonlar

77 Sıra No’lu Proje Sahibi(Rumuz: 37159)

İlker İĞDELİ (Y. Mimar, Anadolu Üni)
Ceyda GÖKOĞLU İĞDELİ (Y. Mimar)

Yardımcılar
Alper KARATOYUN (Öğrenci)
Harun BAŞARAN (Öğrenci)

112 Sıra No’lu Proje Sahibi(Rumuz: 69481)

Erdem DOKUZER (Mimar, Çukurova Üni)
Neşe DOKUZER (Mimar)
Ali Furkan YÖNDER (Mimar)

Danışman
Haldun İLKDOĞAN (Peyzaj Mimarı)

Yardımcı
Özgür Yaşar ŞAHİN (Öğrenci)

150 Sıra No’lu Proje Sahibi(Rumuz: 25769)

Ersin ABAY (Mimar, YTÜ)
Merve HASKOL (Mimar)

Yardımcı
Tolga SAYGIN (Görsel Tasarımcı)